REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZOBOWIĄZANIE DO UISZCZANIA OPŁAT PRZELEWEM

Koszt jednego obiadu w stołówce szkolnej to 4,00zł.

Koszt obiadów w październiku 2020r. to 22x4,00zł = 88,00zł.

Jadłospis 19-30.10.2020