Witam serdecznie na stronie pedagoga szkolnego –

p. mgr Agnieszki Kaczmarek

 

GŁÓWNE KOMPETENCJE ZAWODOWE:

Agnieszka Kaczmarek

Studia magisterskie - Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza

Studia podyplomowe - z zakresu Profilaktyki Uzależnień

Kurs kwalifikacyjny z zakresu – Praca z Rodziną Zastępczą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu - Zarządzania Oświatą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu - Terapii pedagogicznej

 

Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, dostosowując się do potrzeb indywidualnych dzieci, rodzin i zmieniających się realiów społeczno- ekonomicznych.

Jestem w szkole by wspierać, pomagać, rozwijać predyspozycje, umiejętności wszystkich, którzy do mnie się zwrócą.

Moim głównym odbiorcą jest DZIECKO, ale zawsze staram się współpracować z całym „systemem”, który go otacza tj. z rodziną, klasą, nauczycielami – aby w pełni podnieść jakość jego funkcjonowania.

Jestem przekonana, że bez pełnego udziału, zaangażowania rodziców w proces wychowania dziecko będzie miało utrudniony pełny rozwój.

 

Dlatego też zapraszam do współpracy, bo naszym wspólnym dobrem jest właśnie PAŃSTWA DZIECKO

 

A oto zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 4. Wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 6. Pomoc rodzicom  oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 7. Rozwój i samodoskonalenie

Drogi UCZNIU, – kiedy warto zgłosić się do pedagoga?

 

Jeśli:

 • masz problemy z kolegami/koleżankami w klasie,                                                     
 • źle czujesz się w zespole klasowym,
 • masz problemy w nauce i mimo tego, że pracujesz oceny nadal są słabe,
 • potrzebujesz porozmawiać o swoich problemach,
 • w Twojej rodzinie dzieje się coś czego nie rozumiesz lub nie akceptujesz (rozwód rodziców, choroba, śmierć w rodzinie),
 • niepokoją Cię zmiany, jakie zachodzą w Twoim ciele lub nie akceptujesz swojego wyglądu (np. chcesz się odchudzać ),
 • czujesz, że koledzy mają na Ciebie zbyt duży wpływ i nie potrafisz powiedzieć NIE,
 • ktoś Cię do czegoś zmusza,
 • jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy (bicie, zastraszanie, wymuszanie pieniędzy lub innych przedmiotów, szykanowanie, obrażanie, poniżanie),
 • ktoś próbował Cię poczęstować papierosem, alkoholem lub narkotykami albo masz już problem z uzależnieniem),
 • zaczynasz unikać szkoły - odczuwasz przy tym: niepokój, bóle brzucha, głowy, bezsenność,
 • jesteś sprawcą przemocy i nie potrafisz zapanować nad swoim gniewem.

 

Drogi RODZICU, – kiedy warto zgłosić się do pedagoga?

 

Gdy niepokoi Cię:

 • nagła zmiana zachowania dziecka – wzmożona agresja lub wycofanie z kontaktów,
 • utrzymujące się problemy w relacjach z dzieckiem,
 • zbyt duży wpływ kolegów,
 • manifestowanie przynależności do subkultury,
 • samookaleczenie się, problemy z odżywianiem,
 • zachowanie dziecka o charakterze depresyjnym lub gdy deklaruje „bezsensowność życia”,
 • że Twoje dziecko może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub sięga po papierosy,
 • reakcja dziecka na zmiany w sytuacji rodzinnej (np. choroba, śmierć, rozwód, rekonstrukcja rodziny, zubożenie rodziny itp.),
 • utrzymywanie się trudności w nauce,
 • brak postępów w nauce- pomimo intensywnej pracy,
 • brak motywacji dziecka do nauki i niska samoocena (brak wiary w sukces),
 • że dziecko uskarża się na poczucie osamotnienia,
 • że nie chce mówić co działo się w szkole lub nagle zaczęło zatajać złe oceny i pojawiło się kłamstwo,
 • że zauważasz, iż tracisz wpływ na zachowania własnego dziecka - Twoje metody wychowawcze przestały odnosić skutek,
 • że dziecko zaczyna unikać szkoły (ucieczki, wagary, fobie szkolne),
 • gdy potrzebujesz pomocy Ty, jako osoba dorosła (np. problemy w relacjach rodzinnych, uzależnienie partnera, utrata pracy – pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny, choroba, przemoc w rodzinie itp.).

 

Szanowni Państwo w celu umówienia spotkania z pedagogiem zapraszam do kontaktu przez :

Dziennik Libruss, lub telefon (33-843-05-51).

 

W sytuacji szczególnie trudnej (bez wcześniejszego umówienia wizyty) zapraszam do kontaktu w godzinach pracy (aktualne godziny pracy umieszczone są w Dzienniku Librus – zakładka Ogłoszenia)

 

ZAPRASZAM SERDECZNIE - AGNIESZKA KACZMAREK