Kim jest logopeda?
Logopeda jest specjalistą, który może:
•    nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego
•    nauczyć je prawidłowo połykać
•    nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać
•    pomóc mu „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia)
•    nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne

 

Zaburzenia mowy:
1.Kłopoty artykulacyjne wynikające z trudności motorycznych – nieprawidłowa praca języka, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, mała ruchliwość warg, wada zgryzu.
2.Opóźnienie rozwoju słowno-pojęciowego.
3.Brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych.
4.Zniekształcenia wymawianych głosek.
5.Niepłynność mowy (jąkanie).

 

Zakres działań logopedycznych:
1.Kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci i młodzieży.
2.Terapia logopedyczna.
3.Porady i konsultacje w zakresie profilaktyki logopedycznej (rozwijanie komunikacji językowej, podnoszenie kultury mowy, stymulacja rozwoju mowy u dzieci, zapobieganie zaburzeniom mowy).
4.Seplenienie, rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”),  niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedosłuchy, rozszczepy podniebienia, alalia, afazja i inne.

 

Kiedy z dzieckiem należy udać się do logopedy?
Jeżeli Twoje dziecko:
1.Mówi mało i niechętnie.
2.Mowa jest realizowana z poszumem nosowym.
3.W trakcie mówienia język wystaje poza zęby.
4.Mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.
5.Przekręca trudniejsze wyrazy.
6.Dziecko 3 letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab.

 

Jakie są przyczyny problemów z wymową?
1.Zbyt długie karmienie butelką.
2.Zbyt długie ssanie smoczka.
3.Ssanie kciuka.
4.Dłużej utrzymujący się katar.
5.Przerośnięty trzeci migdał.
6.Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi.
7.Infantylny sposób połykania.
8.Wada zgryzu.
9.Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe.
10.Wczesna próchnica zębów mlecznych.
11.Rozszczep podniebienia lub /i warg.
12.Nieprawidłowe oddychanie.
13.Niedosłuch.
14.Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka).

 

Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u logopedy?
1.Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie).
2.Badania sposobu połykania.
3.Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu.
4.Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego.
5.Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się.
6.Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych.
7.Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji.


Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?
1.Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy.
2.Od sprawności umysłowej dziecka.
3.Od sprawności aparatu artykulacyjnego.
4.Od prawidłowej kompleksowej diagnozy.
5.Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu.
6.Od wczesnego rozpoczęcia terapii.
7.Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.
8.Od porozumienia terapeuty z rodzicem.

 

Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?
1.Od rodzaju zaburzenia.
2.Od rozległości deficytów.
3.Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię oraz od intensywności systematyczności ćwiczeń w domu.

 

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.
Wczesna interwencja logopedyczna to praca z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to najkorzystniejszy czas do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy.
Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje zatem wczesną diagnozę logopedyczną, którą należy postawić przed ukończeniem pierwszego roku życia, wczesną terapię, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych.
Szczególną troską winny być otoczone dzieci urodzone w zamartwicy, z niską punktacją Apgar (poniżej 8 pkt), z niską waga urodzeniową (poniżej 2500 g), wcześniaki, dzieci, których matki w czasie ciąży zażywały leki.
Jeśli występuje, któryś z tych objawów powinniśmy się zgłosić do logopedy wczesnej interwencji:
-kłopoty ze ssaniem
-mocny i zbyt długo utrzymujący się odruch kąsania,
-nieumiejętność żucia i połykania,
-nadmierny lub osłabiony odruch gryzienia,
-niezdolność warg do całkowitego zamknięcia się,
-ograniczenia ruchu języka,
-nieustanne otwarcie ust i wysuwanie języka,
-brak lub słaba koordynacja ruchowa języka i warg,
-zbyt duża wrażliwość tylnej części języka i tylnej ściany gardła (łatwość dławienia się
i występowania odruchu wymiotnego),
-nadmierne ślinienie się.

 

Wciąż rozwijająca się dzięki postępom medycyny opieka nad wcześniakami, dziećmi urodzonymi z ciąż zagrożonych czy powikłanych porodów zmniejsza ryzyko ich śmierci, ale powoduje wzrost liczby dzieci osłabionych. Są one często obciążone rozwojowymi i nabytymi w okresie płodowym lub okołoporodowym uszkodzeniami układu nerwowego. Dzieci takie wymagają specjalistycznej opieki, leczenia i rehabilitacji już od urodzenia.
Wyżej wymienione objawy mogą także dotyczyć dzieci starszych. Jeżeli coś Państwa niepokoi to koniecznie należy problem wyjaśnić u logopedy.