Witamy w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 5
im. Orła Białego w Oświęcimiu.

 

,,Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem.”
JAN WIKTOR

 
Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek

9.00-15.00

Wtorek

9.00-15.00

Środa

9.35-15.00

Czwartek

9.00-15.00

Piątek

9.00-15.00

 

Biblioteka szkolna służy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną
i indywidualnymi zainteresowaniami. Stwarza warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, przygotowuje do korzystania z innych bibliotek i do samokształcenia.
Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

Biblioteka Naszej Szkoły mieści się na pierwszym piętrze budynku szkolnego
i składa się z dwóch wyodrębnionych działów:

 • WYPOŻYCZALNI gromadzącej:
  • zbiorki wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych,
  • literaturę beletrystyczną dla starszych uczniów
  • literaturę popularnonaukową
  • lektury
  • książki przydatne w nauce szkolnej
  • materiały i wydawnictwa dotyczące naszego miasta, regionu, województwa
  • poradniki, literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dla nauczycieli oraz rodziców
  • podręczniki szkolne
  • dokumenty audiowizualne: kasety VHS, płyty DVD itd.

Dostęp do księgozbioru jest wolny, dzięki czemu każdy użytkownik biblioteki ma pełną swobodę w wyborze odpowiedniej dla siebie literatury.

 • CZYTELNI

Czytelnia pełni funkcję „Bibliotecznego kącika czytelniczego”, gdzie uczniowie mogą odpocząć, wyciszyć się, pouczyć, poczytać książki, czasopisma lub zagrać w gry planszowe.

Biblioteka szkolna inspiruje uczniów do rozwijania swoich zainteresowań
i preferencji czytelniczych poprzez realizację programów czytelniczych.
Projekty, programy, akcje czytelnicze realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

 • Konkursy
 • Lekcje biblioteczne, bajkoterapia
 • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
 • „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”-Ogólnopolska kampania społeczna
 • "CZYTAM Z KLASĄ”-ogólnopolski projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III
 • „BAJKOWE BAJANIA”- głośne czytanie bajek najmłodszym
 • „TEATRZYK KAMISHIBAI” – teatr obrazkowy
 • MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
 • TYDZIEŃ BIBLIOTEK
 • „CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!”-czytelniczy program edukacyjny

 • „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”-Wyprawka Czytelnicza dla Pierwszoklasisty
 • „KOZIOŁKOWA LEKTURA”-projekt edukacyjny przy współpracy
  z organizatorem-Miejską Biblioteką Publiczną im. Ł. Górnickiego
  GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

 

Biblioteka - ogólne zasady korzystania

Procedury obowiązujące w bibliotece

Harmonogram wypożyczeń i zwrotów książek