„Nasza świetlica wita Was,

Tu szybko mija czas.

Radosny uśmiech dzieci,

Jak ptak ku słońcu leci.

Na twarzach uśmiech promienny,

Dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc zapisz się do naszej świetlicy,

Najweselszej w okolicy!”


 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

 

 

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, origami itp.),
  • rozwijające sferę umysłową dziecka (bajkoterapia, oglądanie filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy, pogadanki itp.),
  • gry i zabawy ruchowe (gra skoczna w klasy, zabawy z chustą KLANZY, zabawy
    z piłką i skakankami, zabawy na Orliku, mini zawody sportowe, gra w twistera itp.),
  • zajęcia relaksujące (oglądanie bajek, zabawy dowolne dzieci, spacery, ruch przy muzyce)

 

Dodatkową atrakcją naszej świetlicy jest X-BOX oraz piłkarzyki.

 

Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.