Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w r. szk.2017/2018

 

Uprzejmie informuję, że Rodzice mają możliwość ubezpieczenia dziecka we własnym zakresie lub skorzystania z grupowego ubezpieczenia wybranego przez Radę Rodziców. Po przeanalizowaniu złożonych ofert Rada Rodziców wybrała firmę Gothaer: suma ubezpieczenia wynosi 12 000 zł, wysokości składki - 45 zł, 50 % zniżki za ubezpieczenie drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie (ucznia SP-5).
Wpłaty z tytułu ubezpieczenia dzieci będą zbierane przez przedstawicieli Rady Rodziców w dniach 16-18 października 2017r. w godzinach od 15.30 do 18.00 w stołówce szkolnej. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.


Rada Rodziców SP 5 w Oświęcimiu.