SEKRETARIAT SZKOŁY

Katarzyna Góra

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 07:00 – 15:00

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 14:00 – 15:00.

  


 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Kaczmarek

                                    


 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Maja Piekut

bieżących informacji na temat godzin pracy psychologa udziela sekretariat szkoły

 


 

INTENDENT

Bernadetta Uroda

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00

 


 

LOGOPEDA

mgr Magdalena Lachowska

 poniedziałek - 11:10 - 16:00

wtorek - 11:10 - 15:20

środa - 11:10 - 16:00

czwartek - 11:10 - 14:20

                                


  

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Jadwiga Stańczyk

 

Poniedziałek → 08:00 – 14:00

Wtorek → 08:00 – 14:00

Środa → 8:00 – 14:00

Czwartek → 08:00 – 14:00

Piątek → 08:00 – 14:00

 


 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

mgr Celina Brania, Beata Dura

 

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach → 6:45 – 15:30

 


 

 

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka Dyplomowana Marzena Zielińska

 

Poniedziałek → 12:30 - 15:35

        Środa → 08:00 - 15:35

         Piątek 07:30 - 15:05