SEKRETARIAT SZKOŁY

 

Sekretarz Szkoły

mgr Monika Olejarz

 

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 07:30 – 15:30

Kasa czynna w czwartki w godzinach 09:00 – 12:00

Dyrektor Szkoły mgr Renata Biesik – Myśliwiec

przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 14:00 – 15:00.

  


 

PEDAGOG SZKOLNY

 

mgr Agnieszka Kaczmarek

                                     Poniedziałek → 08:45 – 11:40, 12:25 - 12:40, 13:25 - 14:00

                        Wtorek → 08:00 – 12:40, 13:25 - 14:15

     Środa → 08:45 – 14:00

Czwartek → 10:00 – 14:00

    Piątek → 08:45 – 12:00

 


 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Marcin Mościński

poniedziałek ---> 08:50 - 15:00

         wtorek ---> 09:00 - 15:00

          środa ---> 08:00 - 11:50

     czwartek ---> 08:30 - 13:30

         piątek ---> 08:00 - 12:00

 


 

INTENDENT

mgr Iwona Szostek

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30

 


 

LOGOPEDA

mgr Magdalena Lachowska

 

                                     Poniedziałek → 08:45 – 09:45, 11:30 - 13:30, 14:30 - 15:15

   Wtorek → 11:30 – 15:20

    Środa → 11:30 - 15:55

Czwartek → 11:30 - 15:00

 


 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mgr Bożena Brak - Parcer

 

Poniedziałek → 08:00 – 14:00

Wtorek → 08:00 – 14:00

Środa → 8:00 – 14:25

Czwartek → 08:00 – 14:00

Piątek → 08:00 – 14:25

 

 


 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

mgr Celina Brania, Beata Dura,

 

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach → 6:30 – 16:00

 


 

 

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka Dyplomowana Marzena Zielińska

 

Poniedziałek → 08:00 - 15:35

        Wtorek → 08:00 - 15:35