DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp5oswiecim.info

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim

ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5

tel./fax: 33 843-05-51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Strona internetowa www.sp5oswiecim.info nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z art. 7 ww. Ustawy Szkoła zapewnia alternatywne sposoby dostępu do informacji poprzez umożliwienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków korespondencji elektronicznej, a także przez publikację informacji na stronie podmiotowej BIP i na Facebooku.

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/sp5oswiecim

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-07

Sprawdzono, czy użytkownicy posiadają dostęp do strony z różnych nośników.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Kontakt w sprawie dostępności:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 33 8430551

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły mieści się przy ul. Kalicińskiego 5 w Oświęcimiu. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez podjazd, bez barier architektonicznych. Na parterze szkoły, w pobliżu wejścia głównego, znajduje się sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne.