PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

W celu zwolnienia dziecka z lekcji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest osobiście odebrać dziecko ze szkoły. W innym przypadku uczeń nie może opuścić szkoły przed planowym zakończeniem zajęć.