Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz kolejny w naszej szkole uczniowie klas 5a, 6a, 6b, 6c i 6d mieli możliwość ubiegania się o kartę rowerową. Egzamin teoretyczny i praktyczny poprzedziła całoroczna nauka przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Egzamin składa się z dwóchczęści. Do części praktycznej przystąpili uczniowie po wcześniejszym zaliczeniu części teoretycznej. Wszyscy uczniowie, którzy zdali pierwszą część egzaminu pomyślnie zdali część praktyczną. Pozytywne zaliczenie obu części egzaminu było przyczyną ogromnej dumy i radości jego uczestników oraz warunkiem otrzymania karty rowerowej, która uprawnia ich do samodzielnego poruszania się po drogach.

Gratulujemy i życzymy pięknych, ciekawych oraz bezpiecznych wycieczek rowerowych.