Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wstępie przedstawiciele starszego SU powitali rodziców, nauczycieli, a szczególnie serdecznie uczniów czekających na pasowanie.

Zanim nastąpiła podniosła chwila ślubowania wszyscy  powstali i po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewali hymn państwowy. Później pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze.

Po emocjonujących chwilach, nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości – pasowanie na ucznia naszej szkoły. W niezwykle podniosłej atmosferze,  ślubowali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.

Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz samych radosnych dni w murach naszej szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom i rodzicom za pomoc  i zaangażowanie w przygotowanie tej ważnej dla ich dzieci uroczystości.

Barbara Żydek