Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 GRUDNIA obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariatu.Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w naszej szkole zaprezentowali uczniom stoisko, gdzie można było porozmawiać o idei organizacji, uzyskać informacje w jakim zakresie mogą uzyskać pomoc, ale również jak pracować na rzecz innych. Dla zainteresowanych przygotowano biuletyny o działaniach prowadzonych na terenie szkoły oraz deklaracje dla potencjalnych wolontariuszy.

Do tej pory : Uczennice 7b:   z wielkim poświęceniem pracują na rzecz akcji charytatywnych, akcji świątecznych i imprez patriotycznych

Uczennice klas: 4a- uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Czytamy przedszkolakom

Uczennica klasy 4c- organizowała zabawy i konkursy z nagrodami dla klasy 1 w czasie przerw

Uczeń klasy 5b poprowadził lekcje w klasie 3 i 2 dzieląc się swoimi pasjami i prezentując bogatą liczbę zgromadzonej kolekcji związanej z wojskowością i harcerstwem.

Uczennice klasy 8b pomagają sobie nawzajem w nauce. W najbliższym czasie uczennice z tej klasy zorganizują warsztaty zdobienia pierniczków dla 2 klasy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Zapraszamy do pracy osoby :

キ1    zdolne w jakiejś dziedzinie, chętne wspomóc rówieśników lub młodszych kolegów w nauce

キ2    utalentowane artystycznie (plastycznie, muzycznie) lub inne osoby z pasją chcące podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami, bądź wykonując prace w formie upominków, kartek, dekoracji itp.

キ3    lubiące dzieci, potrafiące kierować grupą, a potrzebne do organizowania zabaw i gier w klasach 1-3 na długiej przerwie

キ4    mające zamiłowania kulinarne do współprowadzenia warsztatów z przygotowywaniem posiłków

キ5    chętne do prowadzenia akcji humanitarnych w zbiórce produktów na rzecz schroniska czy potrzebujących

キ6    pasjonujące się informatyką i mogących prowadzić stronę SKW lub tworzyć projekty tematyczne

キ7    z zacięciem aktorskim chcące wziąć udział w przedstawieniach i happeningach o charakterze profilaktycznym

キ8    zwane molami książkowymi, które współpracując ze szkolną lub publiczną biblioteką, będą informować lub inicjować ciekawe projekty i konkursy

キ9    uczniów z klas 6- 7-8, którzy zajmą się organizacją techniczną i logistyczną w czasie dyskotek, dni otwartych czy festynu szkolnego