Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 października był wyjątkowym dniem dla uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu.

8 października odbyła się w naszej szkole wspaniała uroczystość - ślubowanie i pasowanie na ucznia. W życiu są uroczystości większe i mniejsze, ważniejsze i mniej ważne. Towarzyszą im radość, dobre słowa i obecność tych, którzy znaczą w życiu tak wiele. Tę niezwykłą chwilę przeżywały z pierwszakami osoby, które swoją obecnością dodały uroczystości blasku i powagi: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, SU wraz z opiekunem, a także rodzice uczniów. Po odczytaniu tekstu ślubowania i złożeniu przyrzeczenia, dyrektor szkoły dokonała uroczystego pasowania. Uczniowie klas I a udowodnili, że „nie są już maluchami”, prezentując ciekawy program artystyczny, ubarwiony wesołymi piosenkami. Zostali za to nagrodzeni brawami, a od rodziców otrzymali rożki obfitości.

Od tej chwili pierwszoklasistów można oficjalnie wpisać w poczet uczniów naszej szkoły. Liczymy na to, że dotrzymają swoich zobowiązań i będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, zaś swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Starsi koledzy, w imieniu których do pierwszaków zwrócili się uczniowie starszego SU, będą ich wspierać, służyć radą i pomocą, aby szkolna rzeczywistość nie była dla nich szara i smutna, lecz barwna i wesoła.