Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek, 3 września w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Od godz. 9:00 na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I -III, IV-VI i VII-VIII. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przy dźwiękach hymnu państwowego oraz uczczeniem minutą ciszy wybuchu II wojny światowej . Później głos zabrała pani dyrektor szkoły mgr Renata Biesik-Myśliwiec, która powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, oraz rodziców. W swoim przemówieniu pani dyrektor zwróciła szczególną uwagę na zmiany w nowym roku szkolnym, następnie życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników. Następnie uczniowie pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji - plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.