Facebook create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty pozwolą na opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych takich jak:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw wychowawczych
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem.
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy.
 • uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach.
 • mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.
 • pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.
 • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
 • umiejętności aktywnego, wspierającego słuchania.
 • wyrażania rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • konstruktywnego rozwiązywania problemów

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i dyskusji, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).