Facebook create

 

 

 

Aktywna tablica 

 

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w programie „Aktywna tablica” w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Placówka otrzymała przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych-2 interaktywne monitory dotykowe, które posłużą do wzbogacania zasobów lekcyjnych i urozmaicania metod pracy z uczniami. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

konspekt lekcji z matematyki

konspekt lekcji z historii

konspekt zajęć w klasie I

scenariusz - bajki, baśnie