Facebook create

 

 

 

 Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Przypominamy Państwu, że uległy zmianie terminy rekrutacji dzieci do klas pierwszych.

Jednocześnie informujemy, że dzieci z obwodu szkoły, przyjmowane są na podstawie zgłoszeń i nie podlegają procedurze rekrutacyjnej. Szkoła nie publikuje wykazu tych dzieci.

Listy dzieci spoza obwodu szkoły zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych będą ogłoszone w terminie wskazanym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Oświęcim.