Facebook create

 

 

 

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

Rada Rodziców informuje, że wpłaty z tytułu ubezpieczenia dzieci będą zbierane wyłącznie przez przedstawicieli Rady Rodziców

wg  poniższego harmonogramu:

Data

Godzina

14.10.2019r.

poniedziałek

800 - 1000

Wpłaty może dokonać wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka.

Dokonując wpłaty należy okazać się

numerem PESEL dziecka.

16.10.2019r.

środa

1600 - 1800

17.10.2019r.

czwartek

1600 – 1800

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne

Agnieszka Kęska – przewodnicząca RR