Facebook create

 

 

 

Publikacja dokumentów

 

W zakładce INFORMACJE zostały opublikowane kalendarze roku szkolnego 2019/2020, w tym:

  1. Kalendarz roku szkolnego wraz z dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. Kalendarz klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej;
  3. Terminy spotkań z rodzicami;
  4. Kalendarz uroczystości.

W zakładce DOKUMENTY został opublikowany dokument pt. Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu.